Over Stichting Stolpersteine Nijmegen

Op 8 juli 2020 heeft de Nijmeegse gemeenteraad unaniem het voorstel aanvaard voor het plaatsen van Stolpersteine in Nijmegen. Vervolgens is de Werkgroep Stolpersteine Nijmegen van start gegaan.

De werkgroep kwam voor het eerst op 25 maart 2021 bijeen. De werkgroep boog zich over de vraag wie er in aanmerking komt voor een Stolperstein en waar komt de Stolperstein te liggen. De werkgroep, in de loop van 2021 getransformeerd in de Stichting Stolpersteine Nijmegen, komt na onderzoek met een concreet voorstel voor het leggen van de eerste 16 Stolpersteine op een prominente plek in de binnenstad van Nijmegen: Stikke Hezelstraat, Lange Hezelstraat en Begijnenstraat.

Doelstelling

Stichting Stolpersteine Nijmegen is opgericht op 25 augustus 2021. Het doel van stichting is drieledig:
  • het (doen) plaatsen van Stolpersteine voor het laatste woon- of werkadres van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde en vervolgde Joden en andere Nijmegenaren die slachtoffer geworden zijn van het naziregime;
  • het bevorderen van de Joodse herinneringscultuur in Nijmegen, uit respect voor de slachtoffers;
  • het bevorderen van onderzoek en educatie ten behoeve van de bewustwording van de lotgevallen van de Joden in Nijmegen in de tijd van het naziregime.

De stichting probeert haar doel te bereiken door het verwerven van fondsen en door Stichting Stolpersteine Nijmegen onder de aandacht te brengen van het brede publiek. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De statuten van Stichting Stolpersteine Nijmegen kunt u hier downloaden.

Prioriteit

  • Stichting Stolpersteine Nijmegen is met man en macht bezig om voorbereidingen te treffen voor het leggen van de eerste 16 Stolpersteine op zondag 10 april 2022. Er is overleg en afstemming met nabestaanden, huidige bewoners, gemeentewerf (plaveisel) en Gunter Demnig. Er wordt invulling gegeven aan het draaiboek en gewerkt aan een educatief programma voor scholieren.
  • Er is veel geld nodig voor de Stolpersteine. Eén Stolperstein kost 150 euro. Stichting Stolpersteine Nijmegen is afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. In de beginfase zal veel extra aandacht uitgaan naar fondsenwerving.
    Het actieplan voor de maanden september tot en met december 2021 kunt u hier downloaden.

Bestuur

Ria van den Brandt, voorzitter
Willem Jan Pantus, secretaris
Monique van Hootegem, penningmeester
Leo van den Munkhof, onderzoeker
Martijn Vermeulen, educatie
Rob Michels, pr en communicatie

Ambassadeurs

Stichting Stolpersteine Nijmegen (SSN) wil gezaghebbende ambassadeurs aan zich binden die hun eigen invloed en netwerk inzetten om bekendheid te geven aan het doel van SSN en de relevantie van SSN benadrukken. Stichting Stolpersteine Nijmegen hoopt zo op een groter bereik.

Partners

De start van Stichting Stolpersteine Nijmegen is mede mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties die ons financieel steunen, of ons steunen met producten, kennis en diensten.
Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.